Om oss

Ramsöbergs fastighetsägareförening

är en ekonomisk förening som arbetar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sköta om och underhålla föreningens gemensamma mark, båtbryggor, badplatser, brunnar, m.m. Föreningen ser till att medlemmarna har båtplatser, medverkar till gemensamma arrangemang på ön såsom midsommarfirande, valborg, bryggfest, m.m. och samarbetar med övriga föreningar på Ramsö.

ÅRSKALENDER


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

25 april Röjardag 

30 april Valborgi


MAJ

9 maj Grovavfallsfärjan 
kl 09-11


JUNI

Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

19 juni Midsommarfirande 

27 juni Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


JULI

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsö Branskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

12 sept Grovavfallsfärjan 
kl 09-11

26 sept Höstens röjardag


OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER