Om oss

Ramsöbergs fastighetsägareförening

är en ekonomisk förening som arbetar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sköta om och underhålla föreningens gemensamma mark, båtbryggor, badplatser, brunnar, m.m. Föreningen ser till att medlemmarna har båtplatser, medverkar till gemensamma arrangemang på ön såsom midsommarfirande, valborg, bryggfest, m.m. och samarbetar med övriga föreningar på Ramsö.

ÅRSKALENDER


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

29 april Röjardag 

30 april Valborgi


MAJ


JUNI

Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

Midsommarfirande (19 juni 2020)

Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte (27 juni 2020)


JULI

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsö Branskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

Återvinningsbåten

Höstens röjardag (26 september 2020)


OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER