Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Styrelsemedlemmar 2020/2021

Styrelsen nås på e-post styrelsen@ramsoberg.se


Ramsöbergs Fastighetsägareförening

c/o Stina Sjögren Paulsson

Estlandsgatan 142

122 37 Enskede


Ordinarie ledamöter

Stina Sjögren-Paulsson, ordförande

Jenny Lovén, kassör

Sabina Rodén, sekreterare

Gustave Gaudras

Jan Jansson


Suppleanter

Susanne Holmlund

Karin Ribbenstedt


_____________________________________


Personuppgiftsansvarig enligt GDPR

Sabina Rodén


Revisorer

Leo Wiberg

Göran Geiryd


Revisorsuppleant

Magnus Rodén


Valberedning

 Mårten Paulsson

 Claes Kjerrgren


Funktionärer

(utses av styrelsen)


Hamnkapten, Strömmen

Magnus Rodén


Hamnkapten, Ramsöberg 

Mårten Paulsson


Badplatsansvarig

Sarina Vertanen


Materialförvaltare och samordnare gräsklippning

Mats Linder


Webmaster

Joel Kronman


Eldningsansvariga

Mats Linder

Jan Ingvarsson