Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Styrelsemedlemmar 2020/2021

(från och med extrastämma 20 09 26)


Styrelsen nås på e-post styrelsen@ramsoberg.se


Ordinarie ledamöter

Stina Sjögren-Paulsson, ordförande

Leo Wiberg, kassör

Sabina Rodén, sekreterare

Gustave Gaudras

Yvonne Nyman


Suppleanter

Susanne Holmlund

Ulf Ribbenstedt


_____________________________________


Personuppgiftsansvarig enligt GDPR

Sabina Rodén


Revisorer

Jan Jansson

Göran Geiryd


Revisorsuppleant

Ulrika Bernhoff


Valberedning

 Mårten Paulsson

 Claes Kjerrgren


Funktionärer

(utses av styrelsen)


Hamnkapten, Strömmen

Magnus Rodén


Hamnkapten, Ramsöberg 

Mårten Paulsson


Badplatsansvarig

Susanne Holmlund

Sarina Vertanen


Materialförvaltare och samordnare gräsklippning

Mats Linder


Webmaster

Joel Kronman


Eldningsansvariga

Mats Linder

Jan IngvarssonÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI

30 januari Eldningsdag

FEBRUARI

23-24 februari Jakt

MARS

20 mars Eldningsdag

APRIL

24 april Röjardag 

30 april Valborg (INSTÄLLT)

MAJ

22 maj kl 9-11 Grovavfallsfärjan 

JUNI

25 juni Midsommarfirande

JULI

18 juli Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup

AUGUSTI

Pubkväll

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte

Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte

SEPTEMBER

1/9 kl 9-11 Grovavfallsfärjan 

Ramsö vägförenings årsmöte

Röjardag 

OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga

NOVEMBER

DECEMBER