Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Styrelsemedlemmar 2020/2021

Styrelsen nås på e-post styrelsen@ramsoberg.se


Ordinarie ledamöter

Suzanne Askelöf, ordförande

Leo Wiberg, kassör

Elisabeth Gunnarsdotter, sekreterare

Christina Ingvarsson

Bo Fredriksson


Suppleanter

Yvonne Nyman

Gustave Gaudras

_____________________________________


Personuppgiftsansvarig enligt GDPR

Elisabeth Gunnarsdotter


Revisorer

Jan Jansson

Sabina Rodén


Revisorsuppleant

Stina Sjögren Paulsson


Valberedning

 Mårten Paulsson

 Claes Kjerrgren


Funktionärer


Hamnkapten, Strömmen

Magnus Rodén


Hamnkapten, Ramsöberg

Mårten Paulsson


Badplatsansvarig

Vakant


Materialförvaltare

Mats Linder


Webmaster

Thomas Askelöf


Eldningsansvariga

Jan Ingvarsson

Mats Linder


ÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

25 april Röjardag 

30 april Valborg


MAJ

9 maj Grovavfallsfärjan 
kl 09-11


JUNI

6 juni Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

19 juni Midsommarfirande


JULI

1 juli -31 juli Fotbollsskola

(Info på Ramsö Anslagstavla)

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

1 aug Pubkväll


Ramsö Vägförenings årsmöte


8 aug Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


15 aug Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

12 sept Grovavfallsfärjan 
kl 09-11

13 sept Ramsö vägförenings årsmöte kl 14

19 sept Endagskurs motorsåg/röjsåg

26 sept Extra föreningsstämma kl 10.30

26 sept Höstens röjardag tar vid efter föreningsstämman


OKTOBER

17 okt Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER