Startsida

LÖPSEDEL

20 06 09

ÖVERSIKTSPLAN för skötsel av Ramsöbergs fastighetsägareförenings marker, anläggningar och utrustning


Vi har under det senaste året arbetat med en "Översiktsplan för underhåll" av föreningens marker och tillhörigheter. Den anger en inriktning för föreningens arbete under åren framöver. Tanken är att medlemmarna ska kunna läsa, diskutera och vid en stämma sen lägga fast inriktningen för föreningens arbete.


Se ÖVERSIKTSPLANEN

Glesare turtäthet till Ramsöbergsbryggan från den 17 augusti


Vaxholmsbolagets turlista

ÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

25 april Röjardag 

30 april Valborg INSTÄLLT


MAJ

9 maj Grovavfallsfärjan 
kl 09-11


JUNI

6 juni Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

19 juni Midsommarfirande INSTÄLLT


JULI

1 juli -31 juli Fotbollsskola

(Info på Ramsö Anslagstavla)

Bryggfest

Ramsö Boule Cup INSTÄLLT


AUGUSTI

1 aug Pubkväll


Ramsö Vägförenings årsmöte


8 aug Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


15 aug Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

12 sept Grovavfallsfärjan 
kl 09-11

26 sept Höstens röjardag


OKTOBER

17 okt Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER