Startsida


GOTT NYTT ÅR!

Ordförandebrev december 2019


Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Livsmedelsverkets råd


Sammanställning av vattenprover 

från föreningens handpumpar 2018

Ny sammanstälning under Övriga dokument


OBS! Kasen på ängen
Regler för kasen finns här

Just nu gäller undantag från reglerna. Eldningsansvarig Mats L meddelar att medlemmarna kan fylla på kasen lite till efter städdagen.

Se även medlemsbrev


Vi söker en ny badplatsansvarig!


Uppläggning av båtar

Mer information


Ansökan om bidrag från Skogsstyrelsen har skickats in

Information finns här


Rättelse från Vaxholms kommun

Kommunens miljökontor har gjort en miss vid sitt utskick till fastigheterna på Ramsö angående tillsyn av avlopp. 

Se kommunens rättelse!


Ramsö brandskyddsförening har fått en egen hemsida.

Den finns här

Medlemsantalet stiger, men långsamt. För anmälan om medlemskap - skicka fastighetsbeteckning och mailadress till styrelsen@ramsobrandskydd.se.


Ett bildgalleri har påbörjats under medlemssidorna.

Det finns här


Waxholmsbolaget

Nu kan man resa med Waxholmsbolagets båtar på flera av SL:s periodbiljetter.

Länk till SL:s information

ÅRSKALENDER


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

29 april Röjardag 

30 april Valborgi


MAJ


JUNI

Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

Midsommarfirande (19 juni 2020)

Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte (27 juni 2020)


JULI

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsö Branskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

Återvinningsbåten

Höstens röjardag (26 september 2020)


OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER