Startsida


MEDDELANDE TILL VÅRA MEDLEMMAR

Det senaste om reparationen av Strömmenbryggan m.m.


EFTERLYSNING

Ni som äger kvarlämnat pallningsmaterial på båtuppläggningsplatsen måste omgående ta bort det på grund av pågående markröjning

Sammanställning av vattenprover 

från föreningens handpumpar 2018

Ny sammanstälning under Övriga dokument


OBS! Kasen på ängen
Regler för kasen finns här

Just nu gäller undantag från reglerna. Eldningsansvarig Mats L meddelar att medlemmarna kan fylla på kasen lite till efter städdagen.

Se även medlemsbrev


Vi söker en ny badplatsansvarig!


Uppläggning av båtar

Mer information


Ansökan om bidrag från Skogsstyrelsen har skickats in

Information finns här


Rättelse från Vaxholms kommun

Kommunens miljökontor har gjort en miss vid sitt utskick till fastigheterna på Ramsö angående tillsyn av avlopp. 

Se kommunens rättelse!


Ramsö brandskyddsförening har fått en egen hemsida.

Den finns här

Medlemsantalet stiger, men långsamt. För anmälan om medlemskap - skicka fastighetsbeteckning och mailadress till styrelsen@ramsobrandskydd.se.


Ett bildgalleri har påbörjats under medlemssidorna.

Det finns här


Waxholmsbolaget

Nu kan man resa med Waxholmsbolagets båtar på flera av SL:s periodbiljetter.

Länk till SL:s information

ÅRSKALENDER


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

Röjardag

Valborg


MAJ


JUNI

Midsommarfirande

Årsmöte Ramsöbergs fastighetsägareförening


JULI

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

Vägföreningens årsmöte

Branskyddsföreningens årsmöte


SEPTEMBER

Återvinningsbåten

Höstens röjardag


OKTOBER

Vecka 40 o 41

Strömmenbryggan renoveras


19 oktober

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBER


DECEMBER