Startsida

LÖPSEDEL

Aktuell information:


Sabina Rodén avtackad.

Mångåriga styrelsemedlemmen Sabina Rodén som avgått ur styrelsen har av sittande styrelse tackat för sina insatser under alla år.
Stort tack Sabina för denna tid.


Årsstämma för Ramsöbergs Fastighetsägarförening

Protokollet från årsstämman finns nu tillgängligt i medlemssidorna.


Tack till hjältarna!

Ett stort tack till alla de tappra hjältarna som var med på årets Städdag. Morgonen började med vitt på marken och snö i luften. Men när vi samlades var läget bättre även om det blev kallt. En mindre skara medlemmar än vanligt möttes upp och sedan jobbades det hårt. Fint fixat vid Ramsöbergsbryggan, städat vid Strömmenbryggan, ordnat vid Ängsbryggan och vid stranden blev det fantastiskt fint med nästan all vass borttagen. Efter jobbet blev det en trevlig stund med grillad korv, kaffe och fint sällskap.

Det finns stigar och vägar kvar att städa, då allt inte hanns med, men vi hoppas på frivilliga krafter ordnar det kommande veckor.


Gräsklippning 2024

Under 2022 gjorde vi om gräsklippningen, så att det blev tre mindre områden att klippa, istället för ett stort område, som av många ansågs för ansträngande och tidskrävande. De nya mindre områden gick fort att klippa och krävde en mycket mindre insats. Under 2023 införde vi att man kan välja klipperiod om manär med under städdagen. Ett bra format som gjorde det enkelt att fördela alla pass. Så det fortsätter vi med under 2024. Vi ändrar lite i perioderna för att starta tidigare och anpassar schemat något efter de kommerntarer och erfarenheter vi har efter 2023. Vill man välja egen tid så kommer vi att ha schemat med oss på Städdagen vid fikat efteråt. Då går det att välja vecka och område. Efter det kommer vi att fördela ut resterande tider och områden på övriga medlemmar och publicera det på lämpliga platser. Vill man byta så gör varje medlem det direkt med annan medlem och meddelar sedan styrelsen om bytet så att schemat kan uppdateras. 


Brandskydd

Styrelsen påminner alla om att ha fungerande brandsläckare, brandvarnare och brandfilt om en brand skulle bryta ut i huset. Vid behov av hjälp vid brand - kontakta grannar via medlemsförteckningen som ni finner under medlemssidan. 

ÅRSKALENDER

på Ramsö 2024


JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

20/4: Städdagen. kl 10.30 - 13.00
30/4: Valborg. kl 20.00

MAJ

JUNI

15/6: Årsstämma kl. 13.00

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER