Startsida

LÖPSEDEL

Aktuell information:


Meddelande från Eldningsansvariga
Någon har dumpat stora mängder grenar och kvistarbredvidvår kase på ängen.

I praktiken kan vi nu inte elda, som det ser ut.
Så vi ber vederbörande som lagt lasset bredvid kasen att snarast lägga upp alltuppe påkasen.

I övrigt bör vi alltid sträva efter att få en hög kase och inte så bred.


Röjardag lördag 24/9:

Samling kl 10:30 på fotbollsplanen. Mer info finns här. Hoppas hela föreningen sluter upp och tar hand om våra gemensamma ytor.


Ny styrelse i föreningen valdes på stämman i juni och har efter konstituering följande sammansättning och roller:
Ordinarie ledamöter:

Jan Jansson, ordförande

Jenny Lovén, kassör
Tim Malmsten

Gustave Gaudras

Agneta Geiryd


Suppleanter:

Sabina Rodén, sekreterare
Karin Ribbenstedt


Brandskydd:

Styrelsen påminner alla om att ha fungerande brandsläckare, brandvarnare och brandfilt om en brand skulle bryta ut i huset. Vid behov av hjälp vid brand - kontakta grannar via medlemsförteckningen som ni finner under medlemssidan. 

ÅRSKALENDER

på Ramsö 2022


JANUARI

FEBRUARI

MARS

12/3 - Eldningsdag

19/3 - Eldningsdag

APRIL

30/4 - Städdag
30/4 - Extrastämma

MAJ
14/5 - Grovsopsfärjan vid Ramsö brygga

JUNI

19/6 - Årsstämma
24/6 - Midsommarafton

JULI

15-16/7 - Ramsö Boule Cup

AUGUSTI

6/8 - Bring your own pub
20/8 - Grovsopsfärjan vid Ramsö brygga kl 9 - 11

SEPTEMBER

24/9 - Röjardag

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER