Startsida

LÖPSEDEL


Motioner till årsstämman

Medlemmarnas motioner skickas till styrelsen@ramsoberg.se senast den 1 maj


Strömmenbryggan

Bryggans bottenfästen är reparerade och den är också utdragen en bit för att kompensera för uppgrundningen. Däremot har den ännu inte fått en ny spång.  Landfästet för spången ska byggas under våren, antingen i föreningens egen regi eller genom upphandling.


Vinterkasen på ängen
Regler för kasen finns här

Vinterkasen kommer att brännas på dagtid och i god tid före Valborg. Valborgsmässokasen kommer sedan att bestå av det som vi lägger upp efter röjardagen den 29 april.


Vi söker en ny badplatsansvarig!


Ansökan om bidrag från Skogsstyrelsen fick tyvärr avslag. Nu söker vi ett väsentlligt mindre bidrag från Jordbruksverket

Information finns här


Ordförandebrev december 2019


Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Livsmedelsverkets råd


Sammanställning av vattenprover 

från föreningens handpumpar 2018

Ny sammanstälning under Övriga dokument


Rättelse från Vaxholms kommun

Kommunens miljökontor har gjort en miss vid sitt utskick till fastigheterna på Ramsö angående tillsyn av avlopp. 

Se kommunens rättelse!


Ramsö brandskyddsförening har fått en egen hemsida.

Den finns här

Medlemsantalet stiger, men långsamt. För anmälan om medlemskap - skicka fastighetsbeteckning och mailadress till styrelsen@ramsobrandskydd.se.


Ett bildgalleri har påbörjats under medlemssidorna.

Det finns här


Waxholmsbolaget

Nu kan man resa med Waxholmsbolagets båtar på flera av SL:s periodbiljetter.

Länk till SL:s information

ÅRSKALENDER


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

29 april Röjardag 

30 april Valborgi


MAJ

11 maj Återvinningsbåten 
kl 09-11


JUNI

Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

19 juni Midsommarfirande 

27 juni Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


JULI

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsö Branskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

14 sept Återvinningsbåten 
kl 09-11

26 sept Höstens röjardag


OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER