Startsida

LÖPSEDEL

Aktuell information:


Ny styrelse i föreningen valdes på stämman i juni och har efter konstituering följande sammansättning och roller:


Ordinarie ledamöter:

Jan Jansson, ordförande

Jenny Lovén, kassör
Tim Malmsten

Gustave Gaudras

Agneta Geiryd


Suppleanter:

Sabina Rodén, sekreterare
Karin Ribbenstedt


Brandskydd

Styrelsen påminner alla om att ha fungerande brandsläckare, brandvarnare och brandfilt om en brand skulle bryta ut i huset. Vid behov av hjälp vid brand - kontakta grannar via medlemsförteckningen som ni finner under medlemssidan. 

ÅRSKALENDER

på Ramsö 2022


JANUARI

FEBRUARI

MARS

12/3 Eldningsdag

19/3 Eldningsdag

APRIL

30/4 Städdag
30/4 Extrastämma

MAJ
14/5 Grovsopsfärjan vid Ramsö brygga

JUNI

19/6 Årsstämma
24/6 Midsommarafton

JULI

15-16/7 Ramsö Boule Cup

AUGUSTI

6/8 Bring your own pub
20/8 Grovsopsfärjan vid Ramsö brygga kl 9 - 11

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER