Startsida

LÖPSEDEL

Aktuell information:


Eldningsdag 18 mars
VI har flera olika kasar samt liggande träd och annat som behöver eldas upp. Vi har gjort detta
framgångsrikt ett par år och fortsätter i år då behovet inte minskat, snarare ökat.
Så blocka av den dagen i er kalender, så återkommer vi med mer information om ett tag


Städdagen 29/4
Den årliga städdagen kommer i år att infalla den 29/4. Mer info kommer att komma närmare i tid.


Valborgsfirande
Den 30/4 så tänder vi brasan på ängen som vanligt. Och sjunger ihop, som vanligt.


Brandskydd:

Styrelsen påminner alla om att ha fungerande brandsläckare, brandvarnare och brandfilt om en brand skulle bryta ut i huset. Vid behov av hjälp vid brand - kontakta grannar via medlemsförteckningen som ni finner under medlemssidan. 

ÅRSKALENDER

på Ramsö 2023


JANUARI

FEBRUARI

MARS

18/3 - Eldningsdag

APRIL
22/4 kl 9 till 11 - Grovsopbåten

29/4 - Städdag

30/4 - Valborgsfirande

MAJ

JUNI

JULI

AUGUSTI
12/8 kl 9 till 11 - Grovsopbåten

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER