Startsida

LÖPSEDEL


Arbetet med Strömmenbryggan är igång!

Se byggbeskrivning!
Upprop!

Meddelande till medlemmarna


Nytt Ordförandebrev


Föreningens regelverk:

Regler för kasen

Regler för båtplatser

Regler för båtuppläggning

Regler för båtramp och båtvagn


Motioner till årsstämman

Medlemmarnas motioner skickas till styrelsen@ramsoberg.se senast den 1 maj


Strömmenbryggan

Bryggans bottenfästen är reparerade och den är också utdragen en bit för att kompensera för uppgrundningen. Däremot har den ännu inte fått en ny spång.  Landfästet för spången ska byggas under våren i föreningens egen regi. Vi kommer att behöva arbetsinsatser från medlemmarna.


Vinterkasen på ängen
Regler för kasen finns här

Vinterkasen kommer att brännas på dagtid och i god tid före Valborg. Valborgsmässokasen kommer sedan att bestå av det som vi lägger upp efter röjardagen den 25 april.


Vi söker en ny badplatsansvarig!


Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Livsmedelsverkets råd


Sammanställning av vattenprover 

från föreningens handpumpar 2018

Ny sammanstälning under Övriga dokument


Ramsö brandskyddsförening har fått en egen hemsida.

Den finns här

Medlemsantalet stiger, men långsamt. För anmälan om medlemskap - skicka fastighetsbeteckning och mailadress till styrelsen@ramsobrandskydd.se.


Ett bildgalleri har påbörjats under medlemssidorna.

Det finns här


Waxholmsbolaget

Nu kan man resa med Waxholmsbolagets båtar på flera av SL:s periodbiljetter.

Länk till SL:s information

ÅRSKALENDER


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

25 april Röjardag 

30 april Valborgi


MAJ

9 maj Grovavfallsfärjan 
kl 09-11


JUNI

Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

19 juni Midsommarfirande 

27 juni Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


JULI

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsö Branskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

12 sept Grovavfallsfärjan 
kl 09-11

26 sept Höstens röjardag


OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER