Länkar m.m.

LÄNKAR OCH EXTERNA DOKUMENT

Länkar

Externa dokument

Lagar för ekonomiska föreningar

Waxholmsbolagets broschyr om skärgårdsbryggor

Sjötrafikutredningen 2020

Fiskevatten
Fiskevatten, Karta

Lantmäteriet, Ramsöberg

Detaljplan nr 135, Bestämmelser

Detaljplan nr 135, Karta

Vaxholm Ramsö 1:161, Karta

Vaxholm Ramsö 1:161, Allmän fastighetsinformation

Vaxholm Ramsö 1:376, Karta

Vaxholm Ramsö 1:376, Allmän fastighetsinformation

FastighetskartaÖversiktsplaner

Vaxholm 2030

- en vision för Vaxholms framtida utveckling


Skogsstyrelsen

Föreningens fem handpumpar

Vattenprover

Grundvatten

Externa utredningar

Examensarbete i miljöskydd på Stockholms Universitet angående grundvattensituationen på Ramsö och Tynningö.

Bebyggelseinventering på Ramsö 1977Ramsö brandskyddsförening

ÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI

30 januari Eldningsdag

FEBRUARI

23-24 februari Jakt

MARS

20 mars Eldningsdag

APRIL

24 april Röjardag 

30 april Valborg (INSTÄLLT)

MAJ

22 maj kl 9-11 Grovavfallsfärjan 

JUNI

25 juni Midsommarfirande

JULI

18 juli Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup

AUGUSTI

Pubkväll

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte

Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte

SEPTEMBER

1/9 kl 9-11 Grovavfallsfärjan 

Ramsö vägförenings årsmöte

Röjardag 

OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga

NOVEMBER

DECEMBER