Länkar m.m.

LÄNKAR OCH EXTERNA DOKUMENT

Länkar

Externa dokument

Lagar för ekonomiska föreningar

Waxholmsbolagets broschyr om skärgårdsbryggor

Sjötrafikutredningen 2020

Fiskevatten
Fiskevatten, Karta

Lantmäteriet, Ramsöberg

Detaljplan nr 135, Bestämmelser

Detaljplan nr 135, Karta

Vaxholm Ramsö 1:161, Karta

Vaxholm Ramsö 1:161, Allmän fastighetsinformation

Vaxholm Ramsö 1:376, Karta

Vaxholm Ramsö 1:376, Allmän fastighetsinformation

FastighetskartaÖversiktsplaner

Vaxholm 2030

- en vision för Vaxholms framtida utveckling


Skogsstyrelsen

Föreningens fem handpumpar

Vattenprover

Grundvatten

Externa utredningar

Examensarbete i miljöskydd på Stockholms Universitet angående grundvattensituationen på Ramsö och Tynningö.

Bebyggelseinventering på Ramsö 1977Ramsö brandskyddsförening

ÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

25 april Röjardag 

30 april Valborg


MAJ

9 maj Grovavfallsfärjan 
kl 09-11


JUNI

6 juni Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

19 juni Midsommarfirande


JULI

1 juli -31 juli Fotbollsskola

(Info på Ramsö Anslagstavla)

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

1 aug Pubkväll


Ramsö Vägförenings årsmöte


8 aug Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


15 aug Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

12 sept Grovavfallsfärjan 
kl 09-11

13 sept Ramsö vägförenings årsmöte kl 14

19 sept Endagskurs motorsåg/röjsåg

26 sept Extra föreningsstämma kl 10.30

26 sept Höstens röjardag tar vid efter föreningsstämman


OKTOBER

17 okt Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER