Länkar m.m.

LÄNKAR OCH EXTERNA DOKUMENT

Länkar

Externa dokument

Sjötrafikutredningen 2020

Fiskevatten
Fiskevatten, Karta

Lantmäteriet, Ramsöberg

Detaljplan nr 135, Bestämmelser

Detaljplan nr 135, Karta

Vaxholm Ramsö 1:161, Karta

Vaxholm Ramsö 1:161, Allmän fastighetsinformation

Vaxholm Ramsö 1:376, Karta

Vaxholm Ramsö 1:376, Allmän fastighetsinformation

FastighetskartaÖversiktsplaner

Vaxholm 2030

- en vision för Vaxholms framtida utveckling


Skogsstyrelsen

Föreningens fem handpumpar

Vattenprover

Grundvatten

Externa utredningar

Examensarbete i miljöskydd på Stockholms Universitet angående grundvattensituationen på Ramsö och Tynningö.

Bebyggelseinventering på Ramsö 1977Ramsö brandskyddsförening

ÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

25 april Röjardag 

30 april Valborg


MAJ

9 maj Grovavfallsfärjan 
kl 09-11


JUNI

6 juni Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

19 juni Midsommarfirande


JULI

1 juli -31 juli Fotbollsskola

(Info på Ramsö Anslagstavla)

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

1 aug Pubkväll


Ramsö Vägförenings årsmöte


8 aug Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


15 aug Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

12 sept Grovavfallsfärjan 
kl 09-11

13 sept Ramsö vägförenings årsmöte kl 14

19 sept Endagskurs motorsåg/röjsåg

26 sept Extra föreningsstämma kl 10.30

26 sept Höstens röjardag tar vid efter föreningsstämman


OKTOBER

17 okt Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER