Länkar m.m.

LÄNKAR OCH EXTERNA DOKUMENT

Länkar

Externa dokument

Lagar för ekonomiska föreningar

Waxholmsbolagets broschyr om skärgårdsbryggor

Sjötrafikutredningen 2020

Fiskevatten
Fiskevatten, Karta

Lantmäteriet, Ramsöberg

Detaljplan nr 135, Bestämmelser

Detaljplan nr 135, Karta

Vaxholm Ramsö 1:161, Karta

Vaxholm Ramsö 1:161, Allmän fastighetsinformation

Vaxholm Ramsö 1:376, Karta

Vaxholm Ramsö 1:376, Allmän fastighetsinformation

FastighetskartaÖversiktsplaner

Vaxholm 2030

- en vision för Vaxholms framtida utveckling


Skogsstyrelsen

Föreningens fem handpumpar

Vattenprover

Grundvatten

Externa utredningar

Examensarbete i miljöskydd på Stockholms Universitet angående grundvattensituationen på Ramsö och Tynningö.

Bebyggelseinventering på Ramsö 1977Ramsö brandskyddsförening

ÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI

30 januari Eldningsdag

FEBRUARI

6 februari Eldningsdag

MARS


APRIL

 Röjardag 

30 april Valborg


MAJ

Grovavfallsfärjan 
kl 09-11


JUNI

Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

Midsommarfirande


JULI

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

Pubkväll

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

Grovavfallsfärjan 
kl 09-11

Ramsö vägförenings årsmöte

Röjardag 


OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER