Dataskydd

Policy för dataskydd

Hur din medlemsinformation behandlas

Ansvarig för insamlingen och behandlingen av din information är Ramsöbergs fastighetsägarförening, org. nr. 702001-7435. För frågor om databehandlingen av din information kontakta föreningen genom e-post: styrelsen@ramsoberg.se. 


Din rätt att tacka nej till att dina personuppgifter samlas in

Enligt Lag om ekonomiska föreningar måste Ramsöbergs fastighetsägarförening registrera dina uppgifter. Enda undantagen är epostadress och telefonnummer. Du har rätt att få uppgift om vad vi noterat om dig.


Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss när du ansöker om medlemskap i föreningen eller när du själv lämnat uppgifter på annat sätt:

 • namn,
 • ordinarie bostadsadress,
 • e-postadress,
 • telefonnummer,
 • fastighetsbeteckning och adress på Ramsö,
 • båtplatsnummer
 • uppgift om betalda föreningsavgifter
 • datum för inträde i föreningen
 • datum för utträde ur föreningen
 • erlagd insats i föreningen


Vad gör vi med dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter på följande sätt:

 • Insamling av föreningsavgifter: vi skickar inbetalningskort via e-post eller post
 • E-post och SMS-utskick till medlemmarna, exempelvis information och enkäter
 • Ger dig tillgång till din information. Du kan begära information om vad vi har för information om dig och har rätt till snabb korrigering av din information.


När tas din information bort?

Vi är skyldiga att spara information om tidigare medlemmar i sju år. Sedan tas informationen bort.


Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att få tillgång till samt att begära rättelser av din information hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta oss via e-post styrelsen@ramsoberg.se.
 • Om du har gett samtycke till behandling av uppgifter som inte krävs enligt lag (epostadress och telefonnummer), har du rätt att när som helst återkalla samtycket.
 • Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten för dataskydd, dvs Datainspektionen.

ÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI

30 januari Eldningsdag

FEBRUARI

23-24 februari Jakt

MARS

20 mars Eldningsdag

APRIL

24 april Röjardag 

30 april Valborg (INSTÄLLT)

MAJ

22 maj kl 9-11 Grovavfallsfärjan 

JUNI

25 juni Midsommarfirande

JULI

18 juli Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup

AUGUSTI

Pubkväll

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte

Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte

SEPTEMBER

1/9 kl 9-11 Grovavfallsfärjan 

Ramsö vägförenings årsmöte

Röjardag 

OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga

NOVEMBER

DECEMBER