Dataskydd

Policy för dataskydd

Hur din medlemsinformation behandlas

Ansvarig för insamlingen och behandlingen av din information är Ramsöbergs fastighetsägarförening, org. nr. 702001-7435. För frågor om databehandlingen av din information kontakta föreningen genom e-post: styrelsen@ramsoberg.se. 


Din rätt att tacka nej till att dina personuppgifter samlas in

Enligt Lag om ekonomiska föreningar måste Ramsöbergs fastighetsägarförening registrera dina uppgifter. Enda undantagen är epostadress och telefonnummer. Du har rätt att få uppgift om vad vi noterat om dig.


Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss när du ansöker om medlemskap i föreningen eller när du själv lämnat uppgifter på annat sätt:

 • namn,
 • ordinarie bostadsadress,
 • e-postadress,
 • telefonnummer,
 • fastighetsbeteckning och adress på Ramsö,
 • båtplatsnummer
 • uppgift om betalda föreningsavgifter
 • datum för inträde i föreningen
 • datum för utträde ur föreningen
 • erlagd insats i föreningen


Vad gör vi med dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter på följande sätt:

 • Insamling av föreningsavgifter: vi skickar inbetalningskort via e-post eller post
 • E-post och SMS-utskick till medlemmarna, exempelvis information och enkäter
 • Ger dig tillgång till din information. Du kan begära information om vad vi har för information om dig och har rätt till snabb korrigering av din information.


När tas din information bort?

Vi är skyldiga att spara information om tidigare medlemmar i sju år. Sedan tas informationen bort.


Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att få tillgång till samt att begära rättelser av din information hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta oss via e-post styrelsen@ramsoberg.se.
 • Om du har gett samtycke till behandling av uppgifter som inte krävs enligt lag (epostadress och telefonnummer), har du rätt att när som helst återkalla samtycket.
 • Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten för dataskydd, dvs Datainspektionen.

ÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

25 april Röjardag 

30 april Valborg


MAJ

9 maj Grovavfallsfärjan 
kl 09-11


JUNI

6 juni Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

19 juni Midsommarfirande


JULI

1 juli -31 juli Fotbollsskola

(Info på Ramsö Anslagstavla)

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

1 aug Pubkväll


Ramsö Vägförenings årsmöte


8 aug Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


15 aug Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

12 sept Grovavfallsfärjan 
kl 09-11

13 sept Ramsö vägförenings årsmöte kl 14

19 sept Endagskurs motorsåg/röjsåg

26 sept Extra föreningsstämma kl 10.30

26 sept Höstens röjardag tar vid efter föreningsstämman


OKTOBER

17 okt Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER