Styrelse och funktionärer

Styrelsemedlemmar 2019/2020

Styrelsen nås på e-post styrelsen@ramsoberg.se


Ordinarie ledamöter

Suzanne Askelöf, ordförande

Leo Wiberg, kassör

Elisabeth Gunnarsdotter, sekreterare

Christina Ingvarsson

Bo Fredriksson


Suppleanter

Yvonne Nyman

Gustave Gaudras

_____________________________________


Personuppgiftsansvarig enligt GDPR

Elisabeth Gunnarsdotter


Revisorer

Jan Jansson

Sabina Rodén


Revisorsuppleant

Stina Sjögren Paulsson


Valberedning

 Magnus Fernell

 Mats Hargell


Funktionärer


Hamnkapten, Strömmen

Magnus Rodén


Hamnkapten, Ramsöberg

Mårten Paulsson


Badplatsansvarig

Vakant


Materialförvaltare

Mats Linder


Webmaster

Thomas Askelöf


Eldningsansvariga

Jan Ingvarsson

Mats Linder


ÅRSKALENDER


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

Röjardag

Valborg


MAJ


JUNI

Midsommarfirande

Årsmöte Ramsöbergs fastighetsägareförening


JULI

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

Vägföreningens årsmöte

Branskyddsföreningens årsmöte


SEPTEMBER

Återvinningsbåten

Höstens röjardag


OKTOBER

Vecka 40 o 41

Strömmenbryggan renoveras


19 oktober

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBER


DECEMBER