Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Styrelsemedlemmar 2019/2020

Styrelsen nås på e-post styrelsen@ramsoberg.se


Ordinarie ledamöter

Suzanne Askelöf, ordförande

Leo Wiberg, kassör

Elisabeth Gunnarsdotter, sekreterare

Christina Ingvarsson

Bo Fredriksson


Suppleanter

Yvonne Nyman

Gustave GaudrasFunktionärer


Personuppgiftsansvarig enligt GDPR

Elisabeth Gunnarsdotter


Revisorer

Jan Jansson

Sabina Rodén


Revisorsuppleant

Stina Sjögren Paulsson


Valberedning

 Magnus Fernell

 Mats Hargell


Hamnkapten, Strömmen

Magnus Rodén


Hamnkapten, Ramsöberg

Mårten Paulsson


Badplatsansvarig

Jonas Eling


Materialförvaltare

Mats Linder


Webmaster

Thomas Askelöf


Eldningsansvariga

Jan Ingvarsson

Mats Linder


KALENDER 2019


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

Valborg


MAJ


JUNI

Midsommarfirande


JULI

Bryggfest


AUGUSTI


SEPTEMBER

14 september

Återvinningsbåten

28 september

Höstens städdag


OKTOBER


NOVEMBER


DECEMBER