Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer 2019/2020

Styrelsemedlemmar 2019/2020

Styrelsen nås på e-post styrelsen@ramsoberg.se


Ordinarie ledamöter

Suzanne Askelöf, ordförande

Leo Wiberg, kassör

Elisabeth Gunnarsdotter, sekreterare

Christina Ingvarsson

Bo Fredriksson


Suppleanter

Yvonne Nyman

Gustave Gaudras

_____________________________________


Personuppgiftsansvarig enligt GDPR

Elisabeth Gunnarsdotter


Revisorer

Jan Jansson

Sabina Rodén


Revisorsuppleant

Stina Sjögren Paulsson


Valberedning

 Magnus Fernell

 Mats Hargell


Funktionärer


Hamnkapten, Strömmen

Magnus Rodén


Hamnkapten, Ramsöberg

Mårten Paulsson


Badplatsansvarig

Vakant


Materialförvaltare

Mats Linder


Webmaster

Thomas Askelöf


Eldningsansvariga

Jan Ingvarsson

Mats Linder


ÅRSKALENDER


JANUARI


FEBRUARI


MARS


APRIL

25 april Röjardag 

30 april Valborgi


MAJ

9 maj Grovavfallsfärjan 
kl 09-11


JUNI

Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

19 juni Midsommarfirande 

27 juni Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte


JULI

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup


AUGUSTI

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsö Branskyddsförenings årsmöte


SEPTEMBER

12 sept Grovavfallsfärjan 
kl 09-11

26 sept Höstens röjardag


OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga


NOVEMBERDECEMBER