Startsida

LÖPSEDEL

Aktuell information:


Ändrade regler för isbrytning i Ramsösund

Länsstyrelsen har beslutat att fr.o.m 15/12  ändra  föreskrifterna för isbrytning så att förbudet mot isbrytning mellan Rindö och Ramsö upphävs. Detta kommer möjliggöra för Waxholmsbolagets båtar att trafikera Ramsöbergs brygga även under isperiod. Förbud mot isbrytning mellan Tynningö och Ramsö vid varaktig is kommer dock att kvarstå. Styrelsen har fått förslaget på remiss och stöttat det, eftersom vi ser ger fördelar för föreningens medlemmar och ökar möjligheterna för att kunna åka till Ramsöberg även under vintersäsongen. 
Beslut ang. förbud mot isbrytning


Brandskydd

Styrelsen påminner alla om att ha fungerande brandsläckare, brandvarnare och brandfilt om en brand skulle bryta ut i huset. Vid behov av hjälp vid brand - kontakta grannar via medlemsförteckningen som ni finner under medlemssidan. 

ÅRSKALENDER

på Ramsö 2022


JANUARI

FEBRUARI

MARS

12/3 Eldningsdag

19/3 Eldningsdag

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER